นวัตกรรม
ตรวจสุขภาพ
และพรสวรรค์
ด้วยDNA

02-010-0489

064-795-5959

icon-line copy_edited.png

มาตรฐานรับรองโดย

หรือ

button-line_2x.png

เพราะเราเกิดมามี DNA ที่แตกต่างกัน 

ชุดตรวจสุขภาพ Geneus™ DNA Test ช่วยให้คุณใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป

ตรวจสุขภาพจาก DNA ของคุณ ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

เก็บตัวอย่าง DNA

จากกระพุ้งแก้ม

ลงทะเบียนชุดตรวจ

ออนไลน์

รับรายงานผล

การวิเคราะห์ DNA

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก

การตรวจ Geneus™ DNA Test

Mobile Application แอพลิเคชันบนมือถือสำหรับอ่านผลและปรึกษาแพทย์ ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระดับ DNA

 รูปแบบการออกกำลังกายและตารางการออกกำลังกาย

 คำแนะนำในการเลือกวิตามินเสริมเฉพาะบุคคล

 คำแนะนำด้านโภชนาการเฉพาะบุคคล

ฟรี! ปรึกษาแพทย์  ผ่านระบบ VDO call

✓  ฟรี! อัพเดท DNA รีพอร์ตตลอดชีวิตเมื่อมีงานวิจัยใหม่

ผลตรวจแบบ Online และ Application

พร้อมปรึกษาทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจครอบคลุมกว่า 170+ เรื่อง

ภาวะขาดวิตามิน
และสารอาหร

การเผาผลาญอาหาร

ศักยภาพและ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ
DNA

ความไวต่ออาหารแต่ละชนิด

พรสวรรค์จาก DNA

ความเสี่ยงสุขภาพ

รูปลักษณ์และผิวพรรณ

โรคทางพันธุกรรมและ
การวางแผนมีบุตร

การกำจัดสารพิษ
ออกจากร่างกาย

ความไวต่อยาแต่ละชนิด

Q4 2020

ความยาวเทโลเมียร์

อื่นๆอีกมากมาย 
อัพเดทฟรี! ตลอดชีวิต

Q4 2020

Mobile Application แอพลิเคชันบนมือถือสำหรับอ่านผล
และปรึกษาแพทย์ ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 รายงานตรวจกว่า 170+ หัวข้อ

 คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระดับ DNA

 คำแนะนำในการเลือกวิตามินเสริมเฉพาะบุคคล

 คำแนะนำด้านโภชนาการเฉพาะบุคคล

ฟรี! ปรึกษาแพทย์  ผ่านระบบ VDO call

✓ ฟรี! อัพเดท DNA รีพอร์ตตลอดชีวิตเมื่อมีงานวิจัยใหม่

9500.-  Only 5900.-

✓ มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก (CAP & CLIA)
ชุดตรวจผ่านการรับรองจาก FDA(อย.) สหรัฐอเมริกา
✓ 
ผ่านการรับรองจากบอร์ด BOI ประเทศไทย
เทคโนโลยี Gene Chip ที่ดีที่สุด illumina Omni-5 Exome
✓ ข้อมูลจาก DNA มากกว่า 4,300,000 ตำแหน่ง มากที่สุดในประเทศไทย
✓ ตรวจครั้งเดียว นำผลไปใช้ได้ตลอดชีวิต

คำบอกเล่าจากผูู้ใช้งานจริง

ตรวจยีนพรสวรรค์ กับ Geneus

ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารัก คุณเมย์ และน้องปุณณ์ ค่ะ